Program współpracy doktoranckiej JRC

 

Collaborative Doctoral Partnerships (CDP) to inicjatywa Wspólnego Centrum Badawczego (Joint Research Center - JRC) mająca na celu nawiązanie strategicznej współpracy z instytucjami szkolnictwa wyższego, które nadają stopnie doktorskie.

 

Celem CDP jest szkolenie nowego pokolenia doktorantów w dziedzinie nauk ścisłych i technologii, tj.:

 1. Digital Governance
 2. Smart, connected and clean mobility
 3. EU Energy Transition
 4. Development of methods to monitor progresses, design transformations and identify solutions to achieve SDGs
 5. Secure and sustainable supply of raw materials for strategic value chains
 6. Artificial intelligence for earth observation
 7. Graphic causal models for hybrid threats
 8. Resilience of built infrastructure to natural and man-made hazards
 9. Health promotion and prevention of non-communicable diseases (NCDs)
 10. Non-power nuclear and radiological technologies to achieve the SDGs 2030 Agenda
 11. Synergies of qualitative and quantitative methods for anticipation activities
 12. Behavioural insights applied to policy-making
 13. Robustness in complex data analysis and statistical modelling

 

Uprawnione do uczestnictwa w CDP są uczelnie wyższe zlokalizowane w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych z programem „Horyzont 2020”. Mogą one składać wnioski o jedną lub kilka dziedzin tematycznych, przy czym każdy wniosek musi być złożony na osobnym formularzu.

 

Organizacje uczestniczące w programie, będą mogły zaoferować doktorantom realizację częśći studiów doktorskich na zasadach określonych dla stypendiów JRC kategorii "20".

 

Uczelnie wyższe mają czas na złożenie wniosku do 15 maja br. Informacje o programie doktoranckim można znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-with-us/collaborative-doctoral-partnerships