COVID-19: realizacja projektów MSCA IF

 

Na stronie internetowej Komisji Europejskiej, zostały opublikowane wskazówki na temat realizacji aktualnie trwajacych projektów MSCA IF w obliczu obecnej sytuacji spowodowanej ekspansją wirusa COVID-19.

Komisja przede wszystkim zaleca kontynuowanie realizacji wszystkich projektów, jako, że postanowienia zawartych umów grantowych nadal pozostają w mocy.

Jeśli zaplanowane działania mogą być realizowane zdalnie (np. raporty, publikacje, szkolenia online), mogą odbywać się w takiej formie, a koszty z nimi związane będą uznawane za kwalifikowalne.

Należy przy tym zwrócić uwagę na krajowe wytyczne dotyczące telepracy. Natomiast działania, które w obecnej sytuacji nie mogą być zrealizowane, powinny zostać - w porozumieniu z Komisją Europejską - przesunięte na inny termin.

Dodatkowo, istnieje możliwość, po uprzednim uzgodnieniu z Komisją oraz naukowcem realizującym grant, zmiany wymiaru czasu pracy, wydłużenia, czy zawieszenia projektu, przy jednoczesnej adekwatnej zmianie wynagrodzenia, zgodnie z umową grantową i regulacjami krajowymi. Przy czym nawet w przypadku okresowego zawieszenia obowiązku pracy, naukowiec powinien zachować prawo do korzystania z opieki zdrowotnej.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie MSCA.