Europejski Zielony Ład: zapowiedź konkursu w H2020

 

Europejski Zielony Ład (ang. EU Green Deal – EGD) to strategia UE dot. wsparcia nowoczesnej i konkurencyjnej gospodarki, która w 2050 r. osiągnie naturalność emisyjną, w której nastąpi oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużywania zasobów i w której żadna osoba ani żaden region nie pozostaną w tyle.

Plan działań:

 • bardziej efektywne wykorzystanie zasobów dzięki przejściu na czystą gospodarkę o obiegu zamkniętym,
 • przeciwdziałanie utracie bioróżnorodności i zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.

W ramach Europejskiego Zielonego Ładu, wyróżniamy szereg obszarów zaangażowania:

 • Działania w dziedzinie klimatu – neutralność klimatyczna w UE do roku 2050
 • Bioróżnorodność – ochrona naszego wrażliwego ekosystemu
 • Eliminowanie zanieczyszczeń – środki mające na celu szybkie i skuteczne ograniczenie zanieczyszczeń
 • Od pola do stołu – sposoby na bardziej zrównoważony łańcuch żywnościowy
 • Zrównoważone rolnictwo – zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich w UE dzięki wspólnej polityce rolnej (WPR)
 • Czysta energia – szansa dla alternatywnych, ekologiczniejszych źródeł energii
 • Zrównoważony przemysł – sposoby na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne
 • Budowa i renowacja – sektor budowlany musi stać się bardziej ekologiczny
 • Zrównoważona mobilność – promowanie bardziej zrównoważonych środków transportu

 

Aby odpowiedzieć na pilne potrzeby i ambicje związane z celami Europejskiego Zielonego Ładu, zaplanowano dodatkowy konkurs o wartości około 1 mld EUR w ramach programu Horyzont 2020

Konkurs dot. Zielonego Ładu (ang. Green Deal Call – GDC) wesprze badania i innowacje w celu sprawiedliwej i zrównoważonej transformacji społecznej mającej na celu „pozostawienie nikogo za sobą”. Oczekuje się, że wybrane projekty przyniosą namacalne i widoczne wyniki, stosunkowo szybko pokażą, w jaki sposób badania i innowacje mogą dostarczyć konkretnych rozwiązań dla głównych priorytetów Europejskiego Zielonego Ładu.

Konkurs GDC będzie wspierał:

 • pilotaże, projekty demonstracyjne i innowacyjne produkty,
 • innowacje dla lepszego zarządzania zieloną i cyfrową transformacją,
 • innowacje społeczne i innowacyjne łańcuchy wartości.
 • Ponadto, oprócz rozwoju technologicznego i demonstracji, konkurs zachęca do opracowania nowych sposobów na zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego i wzmocnienie pozycji obywateli.

Konkurs GDC obejmuje 11 obszarów:

 • Osiem obszarów tematycznych odzwierciedlających kluczowe kierunki prac w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. W każdym obszarze co najmniej jeden temat dotyczy wyzwań przedstawionych w obszarach zaangażowania. Tematy dotyczą konkretnych, ukierunkowanych na efekt innowacji technologicznych i społecznych, które mogą stosunkowo szybko pomóc w zrównoważonej transformacji.
 • Trzy obszary horyzontalne (wzmocnienie wiedzy, wzmocnienie pozycji obywateli i współpraca międzynarodowa), które obejmują osiem obszarów zaangażowania i oferują perspektywę długoterminową w zakresie realizacji przekształceń określonych w Europejskim zielonym ładzie.

Konsultacje publiczne w zakresie konkursu GDC trwały od 19 maja do 3 czerwca i w ich ramach zebrano prawie 6000 odpowiedzi ankietowych oraz przesłano blisko 500 opinii. Wyniki tego procesu można znaleźć na stronie internetowej Konkursu Zielony Ład

Na ww. stronie można już teraz pobrać wstępne założenia tematów konkurowych wraz ze slajdami KE omawiającymi poszczególne tematy. UWAGA – są to materiały w toku dyskusji na forum Komitetów Programowych H2020, a ich finalna wersja zostanie dopiero przyjęta.

Kalendarium konkursu GDC:

 • połowa września 2020 – formalne przyjęcie aktualizacji Programu pracy 2018-2020 w zakresie konkursu GDC
 • połowa września 2020 – publikacja konkursu i otwarcie naboru
 • 22 -24 września 2020 – możliwość znalezienia potencjalnych partnerów projektu podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji (EU R&I Days)
 • koniec stycznia 2021 – zakończenie naboru wniosków

Komunikat Komisji Europejskiej dot. Europejskiego Zielonego Ładu

Strona internetowa konkursu