Bezpłatny dostęp do Infrastruktur Badawczych JRC

 

Wspólne Centrum Badawcze jest zapleczem badawczo-naukowym Komisji Europejskiej, którego misją jest wspieranie polityk europejskich poprzez prowadzenie niezależnych badań naukowych w kluczowych dla UE obszarach. Wyniki prowadzonych prac mają bezpośredni wpływ na życie obywateli UE w takich dziedzinach, jak np. zdrowie i zdrowa żywność, ochrona środowiska, bezpieczna energia, czy zrównoważony transport.

Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej (Joint Research Centre – JRC) stale udostępnia swoje infrastruktury badawcze. Oznacza to bezpłatny dostęp dla naukowców z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (uczelni, instytutów badawczych, MŚP i innych) zlokalizowanych w krajach członkowskich UE oraz stowarzyszonych z programem Horyzont 2020.


W celu uzyskania dostępu do otwartego laboratorium należy zaaplikować w odpowiedzi na otwarty konkurs.

Na stronie EU Science Hub są dostępne aktualnie otwarte konkursy: https://ec.europa.eu/jrc/en/research-facility/open-access