Euraxess bada wpływ pandemii Covid-19 na pracę i mobilność naukowców.

 

Poza ogromnym wpływem na zdrowie i dobrobyt, Covid-19 ma ogromny wpływ na badania naukowe. Ograniczenia związane z pandemią wpływają nie tylko na sposób pracy naukowców, ale także tworzą nowe bariery dla interakcji z partnerami, zapewnienia ciągłości finansowania prac badawczych, nawiązywania i prowadzenia międzynarodowej współpracy badawczej oraz upowszechniania wyników badań, ponieważ konferencje, spotkania i warsztaty zostały odwołane. Covid-19 wpłynął także na możliwości instytutów badawczych i uniwersytetów w zakresie wspierania i prowadzenia badań oraz przyjmowania zagranicznych naukowców.

By poszerzyć stan wiedzy o skutkach pandemii dla naukowców i ich mobilności, zachęcamy Państwa do udziału w ankiecie inicjatywy Euraxess i podzielenia się swoimi uwagami na temat obecnego kryzysu. Państwa zaangażowanie będzie pomocne w opracowaniu jak najlepszych rozwiązań dla międzynarodowych badań. Wypełnienie ankiety powinno Państwu zająć nie więcej niż 15 minut.

Link do ankiety: https://euraxesssurvey.surveycto.com/collect/remaster_euraxess_covid_19_survey?caseid=

Więcej o inicjatywie Euraxess: https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide

Pytania, uwagi lub sugestie prosimy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres: survey@euraxess.net