Kryształowe Brukselki: edycja 2020

 

Tylko do 2 października br. można zgłaszać kandydatów do coroczej "Nagrody Kryształowej Brukselki".

Nagroda przyznawana jest od 2001 r. jako wyróżnienie dla aktywnych na arenie międzynarodowej naukowców i przedsiębiorców odnoszących sukcesy w ramowych programach badawczych i innowacyjnych Unii Europejskiej.

Kapituła Nagrody wybiera laureatów w trzech kategoriach:
- Nauka: uczelnie i instytuty
- Biznes: przemysł oraz małe i średnie przedsiębiorstwa
- Nagroda indywidualna

O przyznaniu nagrody decyduje liczba realizowanych projektów, ich wartość a także liczba prowadzonych koordynacji.

Kandydatów można zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej pod adresem:
https://www.kpk.gov.pl/zglos-kandydata-do-nagrody-indywidualnej-krysztalowej-brukselki-2020