Warsztaty "ERC Mentoring Initiative"

 

Rozpoczął się nabór zgłoszeń na warsztaty ERC Mentoring Initiative organizowane przez Instytut Nauk o Człowieku (IWM) oraz Polską Akademię Nauk.

 

Wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej, w dniach 4 i 5 grudnia br. Jest adresowane do naukowców reprezentujących nauki humanistyczne i społeczne, planujących aplikowanie o granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) Starting i Consolidator, czyli będących odpowiednio od 2 do 7 lat oraz od 7 do 12 lat po uzyskaniu stopnia doktora.

Spotkanie jest poświęcone dopracowaniu koncepcji pomysłu badawczego, który naukowiec zamierza przedstawić we wniosku projektowym ERC. Podczas dwudniowej serii spotkań kandydaci do grantów ERC będą mieli możliwość zaprezentowania pomysłu badawczego i skonsultowania go z zaproszonymi mentorami. Eksperci mają wieloletnie doświadczenie w obszarze grantów ERC. Dla zakwalifikowanych uczestników są również przewidziane półgodzinne indywidualne konsultacje on-line z zakresu „Academic writing”, które odbędą się przed warsztatami, w dniach 19-20 listopada br. Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim.


Zgłoszenia można składać do 25 października za pośrednictwem formularza rejestracyjnego: https://forms.gle/4L6FFZFBf3bnva5h9. W oparciu o informacje przekazane w formularzu zgłoszeniowym Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN wyłoni 5 uczestników warsztatów. Zakwalifikowane osoby zostaną poproszone o przesłanie rozszerzonej wersji CV oraz opisu projektu badawczego (2 strony).