Spotkanie brokerskie "Global Nuclear Physics Innovation"

 

W imieniu organizatorów: Enterprise Europe Network, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów UW, Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Narodowego Centrum Badań Jądrowych informujemy, że w dniach 2-3 grudnia 2020 roku odbędzie się 3 edycja spotkania brokerskiego "Global Nuclear Physics Innovation".

 

Wydarzenie odbędzie się w trybie zdalnym (online), a skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uniwersytetów oraz przedsiębiorstw z takich obszarów jak: fizyka, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, urządzenia oraz narzędzia badawcze.

 

Celem spotkań brokerskich jest:

  1. stworzenie uwarunkowań do nawiązania współpracy pomiędzy przemysłem a ośrodkami naukowymi
  2. zintensyfikowanie procesów transferu technologii, współpracy badawczo- rozwojowej oraz działalności naukowo-innowacyjnej

 

Trzecia edycja spotkania brokerskiego „Global Nuclear Physics Innovation” organizowana jest w szczególnym terminie. Wśród różnych obszarów działalności badawczej dodajemy specjalną tematykę dotyczącą walki z COVID-19 – analizę struktury białek wirusa z wykorzystaniem cyklotronu.

 

Językiem spotkań brokerskich będzie język angielski. Udział jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje znaleźć można na stronie internetowej wydarzenia pod adresem: https://nupinno-2020.b2match.io/.