KPK w strukturze NCBR

 

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE z dniem 1 listopada 2020 r. stał się częścią Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przeniesienie nastąpiło w wyniku decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Działania na rzecz programu Horyzont 2020 w ramach Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN będą realizowane przez pracowników KPK do dnia 31 grudnia 2020 r. Natomiast zadania związane z programem ramowym Horyzont Europa będą realizowane już w ramach Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Zmienia się afiliacja i adres biura, ale cele i misja pozostają bez zmian.

Od ponad 20 lat KPK wspiera polskie podmioty w skutecznym aplikowaniu o środki w unijnych programach ramowych finansujących badania i innowacje, działając na rzecz polskich liderów B+R+I: naukowców, jednostek naukowo-badawczych, przedsiębiorstw i wszystkich zainteresowanych.

Eksperci KPK pozostają do Państwa dyspozycji, oferując bezpłatne usługi konsultacyjne, szkolenia i warsztaty, działania mentoringowe, porady finansowo-prawne na etapie przygotowania i realizacji projektów, czy też poszukiwanie partnerów do konsorcjów międzynarodowych. 

W związku z sytuacją pandemii, możecie się Państwo kontaktować z nimi telefonicznie i mailowo.