Zaproszenie do udziału w badaniu z zakresu biogospodarki

 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG), będący partnerem Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, zaprasza do udziału w badaniu z zakresu biogospodarki.

 

Zaproszenie jest skierowane do osób posiadających specjalistyczną wiedzę branżową w zakresie różnych aspektów organizacji biznesowej biogospodarki o obiegu zamkniętym i jej polityk. Istotne z punktu widzenia skuteczności badania są opinie reprezentantów różnych grup ekosystemu biogospodarki, takich jak: przemysł, uczelnie / instytucje badawcze, jednostki rządowe i samorządowe, czy instytucje otoczenia biznesu). Podmioty powinny posiadać wiedzę/ doświadczenie dot. poniższych branż:

 • Rolnictwo
 • Leśnictwo i łowiectwo
 • Rybołówstwo, akwakultura i algi
 • Produkcja artykułów spożywczych, napojów i tytoniu
 • Produkcja tekstyliów, odzieży i skór
 • Produkcja drewna
 • Produkcja papieru i wyrobów papierniczych
 • Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • Produkcja wyrobów farmaceutycznych
 • Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • Produkcja innych niemetalicznych wyrobów mineralnych
 • Produkcja maszyn i urządzeń
 • Budownictwo
 • Energia odnawialna
 • Zarządzanie odpadami organicznymi
 • Pielęgnacja zieleni, turystyka przyrodnicza i rekreacja

 

Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2020/12/23/projekt-bioeastsup-zaproszenie-do-udzialu-w-badaniu-z-zakresu-biogospodarki/