Europejska Rada ds. Innowacji - pierwszy program pracy opublikowany

 

18 marca 2021 r. odbyła się uroczysta inauguracja Europejskiej Rady ds. Innowacji (EIC), która w nowym programie Horyzont Europa będzie wspierać MŚP, startupy oraz zespoły badawcze opracowujące przełomowe innowacje obarczone wysokim ryzykiem.

 

Budżet EIC na lata 2021-2027 wynosi ponad 10 mld euro.

 

Został już opublikowany pierwszy Program Pracy dla Europejskiej Rady ds. Innowacji, a co za tym idzie znane są już terminy pierwszych konkursów w ramach tej inicjatywy: 

 

  • EIC Accelerator – nabór wniosków skróconych ma charakter ciągły, natomiast terminy składania pełnych wniosków: 9 czerwca, 6 października 2021 r.;
  • EIC Pathfinder – 19 maja 2021 r. (Open - otwarta tematyka wniosków) oraz 27 października 2021 r. (Challenges - konkursy dedykowane, tematyka określona w Programie Pracy);
  • EIC Transition – 22 września 2021 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące zasad udziału w poszczególnych konkursach znajdziecie Państwo w Programie Pracy EIC 2021