Nowa edycja "Grantów na Eurogranty" PARP

 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), uruchomiła nową edycję programu "Granty na Eurogranty". Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc firmom MŚP w sfinansowaniu kosztów związanych z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z programów Unii Europejskiej zarządzanych centralnie przez Komisję Europejską, tj. Horyzont Europa, ale także programu LIFE, Single Market Programme, Kreatywna Europa i innych.

 

Maksymalne dofinansowanie wynosi 280 060 zł. Mogą je otrzymać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują wziąć udział w konkursach europejskich w charakterze:

 • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
 • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

 

Dofinansowanie może pokryć następujące koszty:

 • usług doradczych,
 • opracowania studium wykonalności,
 • organizacji spotkań i podróży służbowych związanych z poszukiwaniem partnerów projektu,
 • przygotowania wniosku, w tym koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE,
 • tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu.

 

Przedsiębiorcy planujący ubiegać się o wsparcie w ramach konkursu PARP powinni zapoznać się z dokumentami dotyczącymi konkursu oraz zasadami przydzielania dofinansowania a następnie wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy online w tzw. generatorze wniosków. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Oceny Projektów będzie można podpisać umowę grantową i skorzystać z dofinansowania.

 

Zgłoszenia można składać w dowolnym czasie. Nabór jest prowadzony w następujących terminach:

 • I runda: 1.04.2021 - 31.05.2021
 • II runda: 1.06.2021 - 2.08.2021
 • III runda: 3.08.2021 - 30.09.2021
 • IV runda: 1.10.2021 - 30.11.2021
 • V runda: 1.12.2021 - 27.01.2022

 

Więcej informacji o programie "Granty na Eurogranty" znajdą Państwo na stronie internetowej PARP.