Szkolenie dotyczące ERC Advanced Grants

 

Zapraszamy na szkolenie pt.: "Jak aplikować o ERC Advanced Grant", które organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

 

Spotkanie odbędzie się 16 czerwca br. w godzinach 10:00 – 12:30.

 

Szkolenie jest adresowane przede wszystkim do naukowców przygotowujących wniosek o granty ERC Advanced w bieżącym konkursie oraz do wszystkich osób zainteresowanych tą tematyką.

 

Podczas spotkania ekspertki Krajowego Punktu Kontaktowego w obszarze ERC p. Magdalena Chomicka oraz p. Bogna Hryniszyn omówią ogólne założenia grantów ERC, kryteria oceny i strukturę wniosku oraz przedstawią porady, jak pisać, by zwiększyć szanse na uzyskanie finansowania. 

 

Wnioski w bieżącym konkursie można składać do 31 sierpnia br. do godziny 17:00.