Konferencja projektu EmpInno Monitor S3

 

Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny, Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego, Partner projektu EmpInno Monitor S3 zaprasza do udziału w Konferencji „Zaprojektuj wydajniejsze instrumenty polityki innowacji z lepszym monitorowaniem RIS3”, która odbędzie się on line 16 czerwca 2021 roku w godz. 9.30 – 12.00.

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania metod i narzędzi, które pozwolą właścicielom strategii na zacieśnienie współpracy z interesariuszami RIS3 oraz pozyskanie lepszej jakości informacji potrzebnych do monitorowania RIS3. Podczas spotkania Partnerzy projektu chcą wymieniać się doświadczeniami i dyskutować z uczestnikami nt. projektowania i wdrażania skutecznej polityki innowacji przy pomocy lepszych instrumentów monitorowania RIS3.

Szczegółowe informacje są dostępne pod linkiem http://lke.fundacja.lublin.pl/pl/2021/06/08/konferencja-zaprojektuj-wydajniejsze-instrumenty-polityki-innowacji-z-lepszym-monitorowaniem-ris3/