Status Szwajcarii w programie Horyzont Europa

 

Szwajcaria nie będzie krajem stowarzyszonym z programem Horyzont Europa.

 

W przypadku projektów typu RIA, IA, ERC SynG, MSCA Cofund, MSCA DN, MSCA SE, EIC z wieloma beneficjantami:

 • Podmioty ze Szwajcarii mogą brać udział w konsorcjach projektowych i uczestniczyć w każdym projekcie, o ile konkurs nie wyklucza udziału krajów trzecich;
 • Uczestnik ze Szwajcarii nie jest wliczany do minimalnej liczby partnerów w konsorcjum;
 • Uczestnik ze Szwajcarii będzie korzystał ze statusu partnera stowarzyszonego (Associated Partner);
 • W przypadku podpisania umowy grantowej na realizację projektu, uczestnik ze Szwajcarii otrzyma dofinansowanie ze Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI);
 • Partner stowarzyszony nie może jednak być koordynatorem projektu.

 

W przypadku projektów CSA z wieloma beneficjentami:

 • Podmioty prawne z krajów trzecich mogą uczestniczyć wyłącznie w uzasadnionych przypadkach oraz jeśli ogłoszenie konkursowe uznaje takie uczestnictwo za uprawnione.

 

W przypadku projektów z pojedynczym beneficjentem:

 • Uczestnik ze Szwajcarii nie może aplikować o granty ERC, MSCA Postdoctoral Fellowships, EIC, EIC Accelerator);
 • W drodze wyjątku od powyższej reguły:
  - Uczestnik ze Szwajcarii może brać udział w projektach MSCA Global Fellowship jako gospodarz fazy wyjazdowej;
  - Obywatele Szwajcarii nie są uprawnieni do udziału w grantach MSCA Global Fellowship jako stypendyści.

 

Powyższe ograniczenia będą stosowane do wszystkich wniosków składanych w ramach przyszłych, trwających, a także zakończonych konkursów programu Horyzont Europa. Wnioski złożone o projekt z pojedynczym wnioskodawcą nie będą poddane ewaluacji, z wyjątkiem wniosków o granty ERC StG i CoG.

 

Więcej informacji o statusie Szwajcarii znaleźć można na stronie internetowej Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI).