Misje UE

 

Misje UE to nowy mechanizm programu Horyzont Europa w obszarze badań naukowych i innowacji.

 

Pięć Misji UE stanowi zobowiązanie do zmierzenia się z kluczowymi wyzwaniami współczesności i obejmuje następujące obszary:

  • rak,
  • przystosowanie się do zmiany klimatu, 
  • zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe,
  • neutralne dla klimatu i inteligentne miasta,
  • stan gleby oraz żywność.

 

Zadaniem każdej z ww. misji będzie lepsze powiązanie badań naukowych z konkretnymi potrzebami społeczeństwa. Każda misja wykorzysta odpowiedni zestaw działań zarówno badawczych jak i systemowych (decyzje polityczne, akty prawne etc.).
Cały ten mechanizm ma ułatwić osiągnięcie wymiernych celów, które nie były możliwe do osiągnięcia poprzez indywidualne działania.

 

Konkursy zostały zaplanowane w ramach II filaru Programu, tj. „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa”.

 

Więcej informacji dotyczących Misji UE: https://tiny.pl/97bbp