Oferta HE dla przedsiębiorców

 

Dzięki finansowaniu ze schematu EIC Accelerator, indywidualni przedsiębiorcy mają możliwość rozwijać i wdrażać swoje innowacyjne rozwiązania, a naukowcy przekształcać swoje odkrycia w przynoszące profity przedsięwzięcia biznesowe.

 

Kto może skorzystać?

Wniosek może być złożony przez:

 • Pojedyncze MŚP;
 • Osoby fizyczne i/lub prawne planujące utworzenie MŚP (jako np. spin-off/spin-out);
 • Pojedyncze przedsiębiorstwa typu „mid-cup” (finansowany będzie tylko komponent inwestycyjny).

 

Warunki:

 • Posiadanie przełomowego i zaawansowanego technologicznie produktu, usługi lub modelu biznesowego (TRL 5/6);
 • Zorientowanie na rynkowe wdrożenie innowacji;
 • Ambicja konkurowania na rynkach międzynarodowych.

 

O co można wnioskować?

 • Finansowanie mieszane (Blended Finance) - dla wnioskodawców mających problem z pozyskaniem inwestora. Finansowanie mieszane to połączenie dwóch form pomocy:
  • Komponent grantowy (do 2,5 mln euro) na dalsze prace badawczo-rozwojowe (TRL 5/6-8);
  • Komponent inwestycyjny (od 0,5 mln do 15 mln euro) na komercjalizację (TRL 9) i wiąże się z przekazaniem do 25% udziałów w firmie funduszowi EIC Equity Fund na okres od 7 do 10 lat.
 • Tylko grant (Grant Only) – dla wnioskodawców posiadających inwestora.
 • Najpierw grant (Grant First) – dla wnioskodawców liczących na znalezienie inwestora, dopuszczających jednak skorzystanie z komponentu inwestycyjnego EIC.
 • Tylko komponent inwestycyjny – dla wnioskodawców typu „mid-cup”.

 

Kiedy składać wnioski?

W ramach Programu Pracy EIC 2021 ogłoszone zostały 2 konkursy:

 • EIC Accelerator Open – brak tematów konkursowych.
 • EIC Accelerator Challenges – wnioski muszą wpisywać się w określoną tematykę konkursową:
  • Strategic Digital and Health technologies;
  • Green Deal innovations for the economic recovery.

Procedura aplikacyjna podzielona jest na etapy:

 • Etap I: Krótki wniosek wraz z prezentacją i 3-min. filmem. Aplikować można w dowolnym momencie. Wnioski te są oceniane na bieżąco. Wyniki oceny będą przedstawione wnioskodawcy po 3-4 tygodniach.
 • Etap II: W przypadku pozytywnej opinii recenzentów, wnioskodawca może przygotować pełny wniosek wraz z biznesplanem. Już na tym etapie EIC daje wnioskodawcom dostęp do usług w ramach EIC Business Acceleration Services obejmujących m.in. pomoc ze strony eksperta od komercjalizacji.
 • Etap III: Gotowy wniosek należy złożyć w ciągu 12 m-cy na jeden z wyznaczonych terminów naboru wniosków (tzw. cut-off). Dla naboru wniosków z Programu Pracy EIC 2021 są to dwie daty: 16 czerwca i 6 października 2021. Wszystkie wnioski złożone przed jedną z dat cut-off będą ocenione przez ekspertów w ciągu kolejnych 5-6 tygodni.
 • Etap IV: Wnioskodawcy, których propozycje zostaną pozytywnie ocenione zostaną zaproszeni na rozmowę z EIC Jury. Od tej rozmowy zależeć będzie podpisanie umowy grantowej.

 

W przypadku niepowodzenia na jednym z etapów, przedsiębiorca ma jednokrotną możliwość poprawienia wniosku.

W niektórych przypadkach EIC Jury może zamiast grantu zaproponować certyfikat Seal of Excellence, dający możliwość uzyskania finansowania z innych źródeł.

 

Wsparcie wnioskodawców:

 • Wnioskodawców zachęcamy do korzystania z usług mentoringowych i konsultacyjnych u ekspertów KPK (Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego Horyzont Europa przy NCBR) oraz sieci Regionalnych Punktów Kontaktowych w 11 regionach Polski. Przedsiębiorców posiadających siedziby na terenie województwa lubelskiego i świętokrzyskiego zapraszamy do RPK Lublin!
 • Wsparcie w zakresie przygotowania biznesplanu można otrzymać także od ekspertów sieci EEN (Enterprise Europe Network). Biura sieci działają w 21 miastach Polski.
 • Wnioskodawcy mogą też ubiegać się o „Granty na eurogranty” PARP, których celem jest refundowanie kosztów przygotowania wniosku składanego do programu Horyzont Europa. Oznacza to, że przygotowanie wniosków europejskich można powierzyć wyspecjalizowanym podmiotom komercyjnym.

 

Więcej informacji: