Visiting Professors in Lublin

 

Informujemy, że od 1 października do 15 listopada 2021 otwarty będzie nabór wniosków w konkursie Visiting Professors in Lublin, którego głównym celem jest zwiększenie umiędzynarodowienia potencjału kadrowego uczelni i instytutów w 2022 r.

W ramach Konkursu przewidziane jest wsparcie promocyjne, rzeczowe oraz finansowe w przedziale od 5 tys. do 50 tys. zł brutto.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć pod adresem internetowym: https://nauka.lublin.eu/visiting-professors/

TAGI: Granty