Zaproszenie na wydarzenie dot. transferów technologii w fizyce jądrowej

 

Zapraszamy na wydarzenie online pt.: „Transfer innowacyjnych technologii i wiedzy w fizyce jądrowej”, które odbędzie się w dniach: 1-2 Grudnia 2021 w Warszawie.

 

Celem spotkania kooperacyjnego jest stworzenie silnej sieci laboratoriów fizyki jądrowej i partnerów przemysłowych w ścisłym powiązaniu z instytucjami związanymi ze wspieraniem projektów badawczo-rozwojowych. Pozwoli to poprawić znajomość istniejących ośrodków naukowych oraz stworzyć uwarunkowania dla transferu innowacyjnych technologii pomiędzy laboratoriami fizyki jądrowej a przemysłem.

Wydarzenie skierowane jest do szerokiego grona uczestników - laboratoriów, uczelni, przedsiębiorstw, instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii w takich dziedzinach jak: fizyka, fizyka medyczna, biologia, chemia, elektronika, energetyka, medycyna, materiały, aeronautyka, informatyka, sprzęt i narzędzia badawcze, projektowanie inżynierskie.

 

Pomiędzy sesjami spotkań brokerskich odbędą się warsztaty „Fizyka jądrowa i innowacyjne technologie”, które są przestrzenią do prezentacji wyników badań oraz technologii stosowanych przez środowiska akademickie i przemysłowe. Główni prelegenci z ośrodków badawczych fizyki jądrowej i przemysłu zaprezentują aktualny stan badań i proponowane rozwiązania komercyjne. Przedstawione zostaną osiągnięcia naukowe i przemysłowe, aby przyciągnąć potencjalnych klientów i współpracowników. Ośrodki naukowe będą miały okazję zaprezentować infrastrukturę naukową, z której przemysł ma szanse skorzystać w ramach projektów badawczo-rozwojowych. Warsztaty dają także możliwość znalezienia partnerów do przyszłych projektów naukowych i komercyjnych.

 

Udział w spotkaniach brokerskich i warsztatach jest bezpłatny. Uczestnictwo w spotkaniu brokerskim wymaga wcześniejszej rejestracji. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do firm i instytucji badawczo-rozwojowych poszukujących współpracy technologicznej, badawczej i biznesowej.

 

Rejestracja i rezerwacja spotkań brokerskich możliwa jest w terminie: 5 lipca 2021 – 26 listopada 2021


Zgłoszenie wystąpień na warsztaty: 5 lipca 2021 – 15 listopada 2021


Spotkania brokerskie i warsztaty: 1-2 grudnia 2021


Kontakt: tj.krawczyk@uw.edu.pl

Rejestracja i szczegóły dotyczące spotkania: https://gnpi2021.b2match.io/