JRC szerzej otwarte na polskich naukowców

 

Od wielu lat naukowcy mogą nieodpłatnie korzystać z infrastruktur wiodących europejskich instytutów badawczych, zrzeszonych w ramach Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej (JRC). Od teraz, naukowcy z Polski i innych krajów "wideningowych", będą mogli uzyskać dostęp do infrastruktur badawczych JRC na warunkach preferencyjnych.

 

JRC udostępnia swoje laboratoria i obiekty dla osób pracujących w środowiskach akademickich i organizacjach badawczych, przemyśle oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, które mają siedziby w państwach członkowskich UE (MS, Member States) oraz krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa (AC, Associated Countries). Projekty, które otrzymają dostęp do obiektów JRC są obciążane jedynie kosztami dodatkowymi, czyli kosztami zmiennymi związanymi z tym dostępem. Opłaty mogą być ponoszone zarówno w formie pieniężnej jak i w formie ekonomicznie wartościowych wkładów niepieniężnych (np. materiały eksploatacyjne, takie jak modele, oprzyrządowanie, stanowiska testowe lub personel). JRC może zwolnić z tych dodatkowych opłat grupy użytkowników, których lider oraz 2/3 członków pochodzi z tzw. krajów wideningowych. Dodatkowo, jednostki zlokalizowane w krajach stowarzyszonych z programem Horyzont Europa, które są jednocześnie krajami wideningowymi, otrzymać mogą także zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.

 

Preferencyjne warunki dotyczą wyłącznie dostępu do niejądrowych infrastruktur JRC. Aktualnie trwa nabór wniosków w ramach 3 konkursów:

  • Magazynowanie energii
  • Europejskie Laboratorium Oceny Konstrukcji (ELSA)
  • Laboratorium Nanobiotechnologii

 

Więcej informacji o możliwości uzyskania dostępu do infrastruktur badawczych JRC znaleźć można na stronie EU Science Hub