Zapraszamy na spotkanie on-line dot. Misji w HE

 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Dział Krajowego Punktu Kontaktowego wspólnie z przedstawicielami Komisji Europejskiej oraz członkami Rad Misji UE mają przyjemność zaprosić na spotkanie online dotyczące oferty Misji w programie Horyzont Europa, które odbędzie się w czwartek 13 stycznia 2022 r. w godz.10:00 – 14.15.

Misje w Programie Horyzont Europa to nowa i innowacyjna forma współpracy na rzecz poprawy jakości życia ludzi w Europie i poza nią. Celem misji jest stawienie czoła poważnym wyzwaniom, przed którymi obecnie stoi świat, takimi jak: zdrowie, klimat, żywność i środowisko oraz stymulowanie rozwiązań systemowych prowadzących do przemian społecznych w tych dziedzinach.

W spotkaniu wezmą udział Członkowie Rad Misji (Mission Boards), Członkowie Zgromadzeń przy Radach Misji (Mission Assemblies) oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej, odpowiedzialni za pięć misji ukierunkowanych na wyzwania:

  • Adaptacja do zmian klimatycznych (Adaptation to Climate Change)
  • Rak (Cancer)
  • Inteligentne i neutralne klimatycznie miasta (Climate-Neutral and Smart Cities)
  • Ocean, morza i wody (Ocean, Seas and Waters)
  • Zdrowie gleby i żywność (Soil Health and Food).

Prelegenci przybliżą cele każdej misji, ich szczegółowe obszary działania oraz przedstawią ofertę konkursową misji na 2022 rok.


Celem webinarium jest pokazanie szans i możliwości, które oferują działania zebrane w programie prac Misji UE dla polskich miast, naukowców, firm technologicznych, instytucji publicznych, stowarzyszeń, fundacji i wielu innych.


W trakcie spotkania przewidziane są sesje pytań i odpowiedzi z prelegentami dedykowane każdej z pięciu Misji.
 

 

Rejestracja na spotkanie i szczegółowa agenda