Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą

 

Obowiązujące akty prawne:

 

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

 http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/791438525b963df24e5d75346eaa0a7d.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy maukowej z zagranicą

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/5ba3a6d38989b10e55baabaaee6b5ad0.pdf

 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy publicznej na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą: 

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/004492f2ad5c976e9430d707cd83506f.pdf

 

 

Zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki:

 "1. Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą obejmuje:

1) projekty realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub działalność upowszechniającą naukę, realizowane w ramach międzynarodowych programów, inicjatyw lub przedsięwzięć badawczych, współfinansowane z zagranicznych środków finansowych niepodlegających zwrotowi;

2) działania wspomagające uczestnictwo jednostek naukowych i innych podmiotów w programach, inicjatywach lub przedsięwzięciach badawczych, o których mowa w pkt 1;

3) opłacanie składek na rzecz instytucji lub organizacji międzynarodowych, wynikających z zawartych umów międzynarodowych, z wyłączeniem składek od osób fizycznych;

4) wniesienie wkładu krajowego na rzecz wspólnego międzynarodowego programu lub przedsięwzięcia, w ramach którego są finansowane badania naukowe lub prace rozwojowe."

 

Informacje dotyczące finansowania współpracy naukowej z zagranicą na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego: http://www.nauka.gov.pl/finansowanie-wspolpracy-z-zagranica/

TAGI: MNiSW