Programy NCBR

Programy i projekty realizowane w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju:

  • programy i projekty krajowe,
  • programy i projekty międzynarodowe,
  • programy strategiczne,
  • programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo
  • programy operacyjne.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jest agencją wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i realizuje zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa.

 

Strona internetowa: http://www.ncbir.pl/