Andrzej Stępniewski

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Budynek "B", pokój 120 (I p.)

ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin

tel.: 81 744 50 61 w.169

fax: 81 744 50 67

e-mail: astep@ipan.lublin.pl