Michał Marszałowicz

 

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk

Budynek "B", pokój 206 (II p.)

ul. Doświadczalna 4

20-290 Lublin 27

tel.: 81 744 50 61 w.118

fax: 81 744 50 61 w.218

e-mail: mmarszalowicz@ipan.lublin.pl