Visegrad Summer School IX Edition

9. edycja Letniej Szkoły Wyszehradzkiej odbędzie się w dniach 4-17 lipca 2010 r. w Krakowie. Tematyka spotkania będzie obejmować problemy związane z funkcjonowaniem światowych instytucji, Partnerstwem Wschodnim, ochroną środowiska, migracjami, współpracą regionalną i euroatlantycką. Zgłoszenia do dnia 31 marca.