Konkurs w ramach projektu ERA-NET EuroNanoMed

Tematyka konkursu w ramach projektu ERA-NET EuroNanoMed obejmuje następujące obszary: Medycyna regeneracyjna; Diagnostyka; Terapia celowana. Termin składania wniosków upływa z dniem 11 czerwca 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.