ERA NET MARTEC "Maritime Technologies"

Konsorcjum projektu ERA NET MARTEC zaprasza do składania wniosków na międzynarodowe projektu badawcze "Maritime Technologies". Konkurs ma charakter jednoetapowy. Termin składania wniosków: od 3 maja do 31 maja 2010 r. Szczegółowe informacje na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.