Raportowanie w 7 Programie Ramowym tylko za pośrednictwem internetu

Komisja Europejska ogłosiła, że z dniem 1 marca 2010 roku używanie udostępnionych przez nią internetowych narzędzi do składania raportów związanych z projektami 7 Programu Ramowego staje się obowiązkowe. Dotyczy to zarówno okresowych i końcowych raportów składanych przez beneficjentów, jak i raportów składanych przez ekspertów zaangażowanych do oceny projektów.

Dostęp do narzędzia dla beneficjentów możliwy jest pod adresem: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Dostęp dla ekspertów znajduje się pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sesam

Krótkie instrukcje obsługi tych narzędzi dostępne są poniżej lub pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/sesam