Marie Curie Reintegration Grants - RG (PEOPLE)

Marie Curie Reintegration Grants - RG

Znak konkursu: FP7-PEOPLE-2010-RG

Data ogłoszenia: 9 października 2009 r.

Budżet: 32 000 000 euro

Termin zamknięcia konkursu: 7 września 2010 r., godz. 17:00 (czasu lokalnego w Brukseli)

Zakres tematyczny:
ERG - European Reintegration Grant (Europejski Grant Reintegracyjny)
IRG - International Reintegration Grant (Międzynarodowy Grant Reintegracyjny)


Dokumentacja konkursowa:
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleDetailsCallPage&call_id=250