Własność intelektualna w CIP-ICT PSP

Broszura prezentuje najważniejsze zasady związane z własnością intelektualną w projektach CIP-ICT PSP. Broszura dostępna jest w serwisie KPK > Publikacje > Publikacje KPK.

http://www.kpk.gov.pl/pliki/10748/kpk_IRP_CIP.pdf