Otwarte zaproszenia dla naukowców w ramach projektów finansowanych przez COFUND

Akcja Marie Curie COFUND (Program PEOPLE 7 Programu Ramowego) oferuje dodatkowe finansowanie dla istniejących lub nowo powstałych regionalnych i krajowych programów stypendialnych dla naukowców. Nowa strona w serwisie CORDIS zawiera aktualne zaproszenia do udziału w projektach, które finansuje Komisja Europejska w ramach COFUND.