Program POMOST Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Program POMOST - granty dla rodziców ułatwiające powrót do pracy naukowej oraz wspierające kobiety w ciąży pracujące naukowo. Celem nowego programu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej jest umożliwienie najlepszym naukowcom wychowującym małe dzieci powrót do zaawansowanej pracy oraz ułatwienie kobietom w ciąży prowadzenia projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Program obejmuje dwa rodzaje wsparcia: Grant powrotowy - finansowanie projektów realizowanych przez badaczy obu płci wychowujących małe dzieci (termin składania wniosków: do 15 października 2010 r.); Wsparcie dla kobiet realizujących projekty naukowe w trakcie ciąży w przypadku pracy naukowej, której specyfika może mieć wpływ na przebieg ciąży (wnioski są przyjmowane w trybie ciągłym). Szczegółowe informacje o programie na stronie FNP.