Marie Curie Reintegration Grants

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach Programu PEOPLE - Marie Curie Reintegration Grants (Granty Reintegracyjne). Europejskie Granty Reintegracyjne dla naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 18 miesięcy korzystali z oferty Marie Curie w zakresie szkoleń i mobilności zawodowej. Międzynarodowe Granty Reintegracyjne dla europejskich naukowców doświadczonych, którzy przez co najmniej 3 lata prowadzili prace badawcze w krajach innych niż członkowskie UE i stowarzyszone z 7. PR. Wnioski można składać w dwóch terminach, do dnia 7 września 2010 r. Dokumentacja konkursowa: CORDIS > FP7 > Find a call > PEOPLE.