Stypendia i staże oferowane przez Joint Research Centre (JRC)

Wspólnotowe Centrum Badawcze posiada 7 instytutów naukowych oferujących pracę czasową, stypendia, staże oraz szkolenia. Aplikowanie o pracę w JRC odbywa się w drodze konkursów ogłaszanych przez poszczególne instytuty. Wspólnotowe Centrum Badawcze utrzymuje szerokie kontakty z organizacjami badawczymi, uniwersytetami i przemysłem w krajach UE, w ramach umów, wspólnych projektów i sieci badawczych. Dziedziny, w których można aplikować do JRC: żywność, produkty chemiczne, zdrowie, środowisko, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo, nanotechnologie, materiały odniesienia i pomiarów, analizy techno-ekonomiczne.

http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=3720