Koszty diet i hoteli w ramach projektów 7 PR

Zgodnie z informacją Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Komisja Europejska podjęła decyzję dzięki której możliwe będzie stosowanie ryczałtu w odniesieniu do kosztów diet i hoteli związanych z podróżami w ramach projektów 7 PR.

ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf