Metodologia kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w 7 PR

Komisja Europejska opublikowała kryteria akceptowalności dla metodologii kalkulacji uśrednionych kosztów osobowych w projektach 7 Programu Ramowego.