Projekt badawczy 7 PR - przygotowanie wniosku Program Szczegółowy Współpraca

"Projekt badawczy 7PR - przygotowanie wniosku. Program Szczegółowy WSPÓŁPRACA" broszura ma pomóc potencjalnym wnioskodawcom w przygotowaniu wniosku do Programu Szczegółowego WSPÓŁPRACA, a także w innych programach szczegółowych 7 Programu Ramowego.

http://www.kpk.gov.pl/pliki/9009/poradnik_wspolpraca.pdf