Stanowisko Ministra Finansów w sprawie opodatkowania dochodów z programów ramowych

Na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE znajduje się pismo Ministra Finansów w sprawie interpretacji prawa podatkowego w zakresie opodatkowania dochodów z programów ramowych, będące odpowiedzią na pismo Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

http://www.kpk.gov.pl/7pr/finanse/podatek_dochodowy_od_osob_fizycznych.html