Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego

Nowa wersja broszury informacyjnej (Warszawa, 2011 rok)  dla naukowców zainteresowanych udziałem w projektach 7. Programu Ramowego: "Rozwój kariery naukowej. Oferta 7 Programu Ramowego". Publikacja skierowana jest przede wszystkim do indywidualnych badaczy, którzy chcą rozwijać swoją karierę naukową w ramach projektów 7 PR: Pomysły, Ludzie, Infrastruktura badawcza, Wspólnotowe Centrum Badawcze.

Publikacja dostępna jest na stronie KPK: http://www.kpk.gov.pl/pliki/11497/rozwoj-kariery-p.pdf