Aspekty finansowe 7 Programu Ramowego

Na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w części "Publikacje" zamieszczono nową wersję poradnika: "Aspekty finansowe projektów 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej" (Warszawa 2010, wydanie II - uzupełnione). Poradnik ma na celu zaprezentowanie ogólnych zasad związanych z przygotowaniem i rozliczaniem projektów w 7 Programie Ramowym.

http://www.kpk.gov.pl/pliki/8226/ASPEKTY%20FINANSOWE_SD_eDITION_net.pdf