Bronisław Geremek Fellopwships 2010-2011


Bronisław Geremek Fellopwships 2010-2011

Stypendium umożliwia młodym polskim doktorantom lub naukowcom po doktoracie realizację projektu badawczego w Instytucie Nauk Humanistycznych w Wiedniu (Institute for Human Sciences). Stypendium jest przyznawane na okres 1 roku akademickiego, we wszystkich dyscyplinach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Termin składania dokumentów: 26 maja 2010 r. Kandydaci to osoby w trakcie doktoratu lub już posiadające stopień doktora w dziedzinie nauk humanistycznych lub społecznych; posiadające obywatelstwo polskie i nie więcej niż 35 lat.