Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

Fulbright Junior Advanced Research Program 2011-2012 - stypendia badawcze w USA dla słuchaczy studiów doktoranckich w polskich uczelniach. Stypendia przyznawane na okres 6 lub 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń - 28 czerwca 2010 r.

Fulbright Senior Advanced Research Program 2011-2012 - stypendia podoktorskie na badania naukowe w USA dla polskich pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych posiadających co najmniej stopień doktora. Stypendia przyznawane na okres od 3 do 9 miesięcy. Termin nadsyłania zgłoszeń - 28 czerwca 2010 r.