Program badawczy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy

Głównym celem programu badawczego (Priorytet "Rozwój społeczny i zasobów ludzkich") jest rozwój gospodarki opartej na wiedzy oraz prowadzenie wspólnych badań i transfer technologii. Program badawczy obejmuje następujące obszary:

ICT;

Energia - odnawialne źródła energii;

Nanotechnologie;

Zdrowie;

Środowisko.

Wnioski można składać do dnia 30 lipca 2010 r.

W programie mogą uczestniczyć: instytuty naukowe, uczelnie (publiczne/prywatne), jednostki naukowe PAN, organizacje pozarządowe działające w sferze naukowej.

http://www.swiss.opi.org.pl/