"Ekoinnowacje w 7 krokach. Mini przewodnik dla beneficjenta"

Przewodnik zawiera podstawowe informacje oraz praktyczne wskazówki dla osób zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania dla projektów pilotażowych i powielania rynkowego w dziedzinie ekoinnowacji w ramach Programu na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP IEE). Przewodnik zawiera informacje dotyczące zasad uczestnictwa, zasad finansowych, składania wniosków, praw własności intelektualnej. Broszura dostępna jest w serwisie internetowym Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, w zakładce "Publikacje".