Stypendia L’Oréal dla Kobiet i Nauki - edycja 2011

1 maja rozpoczęła się kolejna już edycja konkursu na stypendia L’Oréal dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu ds. UNESCO. O stypendia mogą się ubiegać kandydatki (w obszarze nauk biologiczno-medycznych), które są w ostatnim roku realizacji pracy doktorskiej lub habilitacyjnej i potrafią udokumentować aplikacyjny charakter swoich badań. Stypendia otrzymają trzy doktorantki oraz dwie habilitantki.

Termin nadsyłania aplikacji upływa z dniem 31 lipca 2010 r.

http://www.lorealdlakobietinauki.pl/index.php