Dzień Informacyjny "Współpraca międzynarodowa (INCO) w 7. PR

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE organizuje dnia 6 października 2009 r. dzień informacyjny: "Współpraca międzynarodowa (INCO) w 7. Programie Ramowym" - Program MOŻLIWOŚCI. Zagadnienia, które zostaną omówione dotyczą m.in.: współpracy międzynarodowej w 7. PR, tematyki konkursów INCO, aspektów finansowych projektów INCO. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN, ul.Pawińskiego 5B.