Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe - wrzesień 2009

Kolejny numer Biuletynu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Fundusze na Naukę i Szkolnictwo Wyższe" prezentuje m.in. działania promocyjne i informacyjne projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych.