Konkurs MNiSW dot. projektów rozwojowych

W ramach konkursu MNiSW dot. projektów rozwojowych można składać wnioski o przyznanie środków finansowych na finansowanie projektów rozwojowych własnych o tematyce określonej przez MNiSW, w terminie do dnia 4 listopada 2009 r.