"Zagadnienia prawne realizacji międzynarodowych projektów badawczo-szkoleniowych, ze szczególnym uwzględnieniem Programu Szczegółowego Ludzie"

Spotkanie odbędzie się 5 listopada 2009 r. w Warszawie. Szczegółowe informacje na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego > Imprezy. Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmiotów, które realizują międzynarodowe projekty badawczo-szkoleniowe, w szczególności te, z którymi wiąże się międzynarodowa wymiana pracowników naukowych. Szkolenie obejmowało będzie zagadnienia prawne, bezpośrednio związane z realizacją ww. projektów.